Princíp a funkcia prístroja Lotos 1

Princíp je pomerne jednoduchý.

Jedná sa o bifilárnu cievku vinutú na plocho (tzv. bifilárna palacinková cievka).

Bifilárna cievka vinutá na plocho

Je to v podstate patent Nikola Teslu z r. 1894, patent č. 512,340.

Teslov patent č. 512,340
Nikola Tesla a jeho “palacinková” cievka
Nikola Tesla počas experimentu

Mimochodom. Napriek tomu, že Tesla bol mnoho rokov vystavovaný silnému VF elektromagnetickému žiareniu, dožil sa v plnom zdraví veku až 87 rokov.

Lenže narozdiel od Teslovho patentu, je táto cievka zapojená iným spôsobom.

Všimnite si, že oba konce vinutia sú nezapojené

Obe vinutia sú galvanicky nespojené. S pohľadu súčasnej elektrotechniky sa takéto zapojenie javí ako nezmysel. Nefunkčná schéma.

Ale, keď sa na to pozrieme bližšie zistíme, že táto cievka je v skutočnosti zapojená ako kondenzátor. Medzi vinutiami tejto cievky môžeme namerať kapacitu, tak ako na kondenzátore niekoľko pikofaradov.

Cievka je zapojená ako kondenzátor

Ak takúto cievku pripojíme na zdroj striedavého napätia, v určitej frekvencií dostaneme zvláštny druh rezonancie. V takýchto podmienkach, v cievke okrem kapacity vznikne zároveň aj indukcia a začne sa správať podobne ako bežná cievka. Začne vyžarovať klasické elektromagnetické pole a zároveň zvláštny druh elektrického poľa. A práve toto zvláštne elektrické pole pôsobí blahodárne na ľudský organizmus.

Dosiahnuť takýto stav nie je vôbec jednoduché.

Na to aby sa dosiahla takáto rezonancia je potrebné splniť hneď niekoľko podmienok:

  • – správa frekvencia
  • – správna geometrická konfigurácia
  • – správna dĺžka vodičov vinutia
  • – správny priemer vodičov vinutia
  • – správna medzera a izolácia medzi vodičmi vinutia

Neexistujú ešte na to žiadne vzorce, takže v praxi sa to robí tak, že sa najprv zhotoví cievka a až potom sa pomocou generátora signálu a osciloskopu hľadá správna frekvencia, pri ktorej dochádza k tejto zvláštnej rezonancie. Túto rezonanciu zistíme tak, že na osciloskope je vidieť minimálnu amplitúdu, ale čo je ešte zaujímavejšie na vrchu sínusoidy je vidieť zvláštnu jamku.

Mala by tam byť čistá sínusoida
Počas ladenia sa v určitom okamihu objaví na sínusoide jamka

Za normálnych okolností by tam mala byť čistá sínusoida.

Znamená to, že sme dosiahli implóziu poľa. Dalo by sa povedať, že je to niečo ako obdoba kavitácie v kvapaline.

Nech je to akokoľvek, môžeme si to nazvať tak, či onak, v každom prípade sa dostávame do oblasti mimo súčasnú fyziku. Na tieto fyzikálne javy jednoducho ešte neexistujú pojmy.

Na povrchu tejto cievky vzniká zvláštne pole, ktoré sa javí sčasti ako elektrostatické pole, sčasti ako vysoké striedavé napätie a sčasti ako rádiové vlny. (Pozor nemýliť si to s efektom Teslových cievok.)

V praxi sa prišlo na to, že toto pole pri frekvenciách v rozmedzí medzi 270 – 380 kHz, blahodárne pôsobí na ľudský organizmus. V našom prípade prístroj Lotos 1 má frekvenciu 285kHz. Pri týchto frekvenciách sa toto pole ľahko šíri ľudským telom, v podstate ľudské telo sa stáva akoby vodič, resp. vlnovod.

Zatiaľ nie je známe ako presne funguje mechanizmus pôsobenia tohto poľa na ľudské telo, ani ako to pole pôsobí na choré tkanivo. Nevie sa ani to, čo sa presne deje na bunečnej a molekulárnej úrovni. Existuje len zopár amatérskych teórií. Oficiálna veda sa týmto objavom jednoducho nezaoberá, ignoruje ho.

V skutočnosti samotný prístroj nelieči, ale aktivuje ľudský organizmus. Vybudí jeho imunitný systém, očistné a regeneračné procesy. A následne sa ľudské telo lieči samo!