Dajú sa prístrojom Lotos 1 liečiť aj zvieratá?

Na zvieratá prístroj Lotos pôsobí rovnako ako u ľudí.
Niektoré zvieratá sa dokonca inštinktívne ku prístroju pritúlia.