Mesiac: október 2020

Princíp a funkcia prístroja Lotos 1

Princíp je pomerne jednoduchý. Jedná sa o bifilárnu cievku vinutú na plocho (tzv. bifilárna palacinková cievka). Je to v podstate patent Nikola Teslu z r. 1894, patent č. 512,340. Lenže narozdiel od Teslovho patentu, je táto cievka zapojená iným spôsobom.
Všimnite si, že oba konce vinutia sú nezapojené. S pohľadu súčasnej elektrotechniky sa takéto zapojenie javí ako nezmysel. Nefunkčná schéma.

Ale, keď sa na to pozrieme bližšie, zistíme že táto cievka je v skutočnosti zapojená ako kondenzátor. Medzi vinutiami tejto cievky môžeme namerať kapacitu, tak ako na kondenzátore niekoľko pikofaradov.