Ako sa prístroj Lotos 1 ovláda a používa

Používať BioHarmonizér Lotos 1 zvládne naozaj každý!

Jednoducho ho zapojte ku zdroju napájania, spustíte a priložíte na príslušné miesto.

Prístroj je napájaný cez Micro USB konektor, takže ho môžete pripojiť na štandardnú nabíjačku mobilného telefónu*, power banku, alebo napríklad do notebooku či PC .

*(Používajte iba kvalitnú nabíjačku, minimálne. 1A (1000mA)

Tým pádom ho môžete používať prakticky kdekoľvek, kde je zásuvka USB, alebo zásuvka 230V.

Prístroj sa spúšťa jediným tlačítkom „Program / Štart“. Jeho stlačením spustíte program a zelená pulzujúca kontrolka začne ukazovať, ktorý program práve prebieha.

Máme na výber štyri rôzne programy: 15 minútový, 30 minútový, 60 minútový a nekonečno.

Požadovaný program si zvolíme opätovným stláčaním tlačítka „Program / Štart“, takýmto spôsobom:

„ —> 15 min —> 30 min —> 60 min —> ∞ —> 15 min —> 30 min —> 60 min —> ∞ —> 15 min —>…“

Každým stlačením prístroj zapípa podľa toho, aký program sa práve spustil.

Jedno pípnutie znamená 15 minútový program, dve pípnutia 30 minút, tri znamená 60 a štyri je zapnutý na trvalo.

Takže sa dá ovládať aj podľa zvuku, doslova po slepiačky. Vhodné teda aj pre zrakovo postihnutých ľudí.

(Pri prepínaní treba chvíľku počkať, prístroj nereaguje okamžite.)

Po skončení programu sa prístroj automaticky vypne a oznámi to dlhým pípnutím.

Opätovným stlačením tlačítka, znova spustíte naposledy použitý program.

Prístroj si vždy pamätá naposledy použitý program, takže ho nie je potrebné stále nastavovať.

Nie je veľmi vhodné zakaždým odpájať káblik. Jeho častým odpájaním sa môže poškodiť konektor, alebo káblik.

Ideálne je ho mať stále zapojený v zásuvke a mať ho na jednom mieste. Napríklad na nočnom stolíku.