Liečivé pole

Ako sa používa indikátor a načo slúži

Indikátor slúži iba na overenie si funkčnosti prístroja. Ak indikátor priblížite k prístroju so spusteným programom, mal by sa rozsvietiť na zeleno. To znamená, že BioHarmonizér Lotos 1 sa dostal do stavu rezonancie, a teda pracuje správne. Indikátor funguje iba v tesnej blízkosti prístroja a zachytáva iba nepotrebné EM pole. V skutočnosti je liečivé elektrické…